Algorithm for extraction of features of robot speech control in the factory environment
WANG Xiaohua,YAO Pengchao,MA Liping,WANG Wenjie,ZHANG Lei
Journal of Xidian University . 2020, (2): 16 -22 .  DOI: 10.19665/j.issn1001-2400.2020.02.003