Heart rate monitoring method via weighted reconstruction of the 2 nd harmonic signal using the 77GHz FMCW radar
ZHENG Chundi,LI Gang,CHEN Huihui,WANG Aiguo
Journal of Xidian University . 2021, (2): 173 -180 .  DOI: 10.19665/j.issn1001-2400.2021.02.022