Inshore ambiguity clutter suppression method aided by clutter classification
DUAN Chongdi,HAN Chaolei,YANG Zhiwei,ZHANG Qingjun
Journal of Xidian University . 2021, (2): 64 -71 .  DOI: 10.19665/j.issn1001-2400.2021.02.009