ADC模数转换器有效位计算
张志强, 阮黎婷, 倪涛, 赵前晟
Calculation of Effective Numbers of Bits for the Analogtodigital Converter
ZHANG Zhi-Jiang, RUAN Li-Ting, NI Chao, DIAO Jian-Cheng
. 2010, (3): 84 .