Design of a Car Mirror Control System Based on the LIN Bus
LI Jianwen,ZHENG Yi,BU Jianguo,HE Hong,ZHANG Weifeng
. 2013, (11): 139 .