Deign of High-Stability DOCXO
NIU Zhanlu,SU Zhangzhan,CHEN Pingping
Electronic Science and Technology . 2019, (7): 33 -37 .  DOI: 10.16180/j.cnki.issn1007-7820.2019.07.007