Development of Digital Signal Processing Simulation Platform Based on MATLAB GUI
SUN Huixia,ZHOU Shangnan,ZHOU Ling,DOU Yongmei
Electronic Science and Technology . 2021, (2): 74 -78 .  DOI: 10.16180/j.cnki.issn1007-7820.2021.02.013