Image Compressed Sensing Based on Bandelet Transform Domain
LI Qing-Qing, XI Zhi-Hong, XIAO Yi-Han
. 2012, (2): 67 .