Design of Wideband Low-noise Amplifier
ZHANG Yan-Xiong
. 2012, (6): 100 .