AES S盒的密码特性分析
刘景伟;韦宝典;吕继强;王新梅

Analysis of the cryptographic properties of the AES S-box

LIU Jing-wei;WEI Bao-dian;Lü Ji-qiang;WANG Xin-mei
J4 . 2004, (2): 255 -259 .